Wellcome to Royal International School - Trường Đào Tạo Ngoại Ngữ Hoàng Gia - Trường đào tạo và phát triển Anh Ngữ đỉnh cao với các chương trình đào tạo hấp dẫn : Anh Văn Thiếu Nhi - Anh Văn Giao Tiếp - Luyện Thi TOEIC - IELTS... Liên Hệ Hotline Để Được Hỗ Trợ:0937.26.1618

học tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

dạy tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

10 giới từ đi với 'go'

1go out 1. To become extinguished.
2. To go outdoors; leave one's residence: 
3. To take part in social life outside the home: 
4. To go out on dates or be romantically involved.
1.Tuyệt chủng
2. Đi ra ngoài, đi khỏi nhà
3. Đi chơi
4. Đi hẹn hò
VD2: He went out at 7:00.
VD3: goes out a lot.
2go on
Continue or persevere:
Tiếp tục, duy trìI can’t go on protecting you
3go off
(Of a gun, bomb, or similar device) explode or fire:
(Súng, đạn, bom hoặc thiết bị tương tự) nổ, cháy, kêu (chuông)the pistol suddenly went off
4go into
Investigate or enquire into (something)
Điều tra, kiểm trathere’s no need to go into it now
5go over
Consider, examine, or check (something)
Cân nhắc, kiểm tra cái gìI want to go over these plans with you again
6go by
To elapse; pass
Trôi qua (thời gian), ngang quaas time goes by.
7go through
Undergo (a difficult period or experience)
Chịu đựng, trải qua (hoàn cảnh khó khăn, đau đớn...)the country is going through a period of economic instability
8go under
(Of a business) become bankrupt
(Việc kinh doanh) phá sản
His dad couldn't get any money out of the country and the business went under.
For example, We feared the business would go under after the founder died
9go awayTo move or proceed away from a place:Di chuyển khỏi một chỗ nào đó 
10go down
1. To drop below the horizon; set
2. To fall to the ground
3. To sink
4. To experience defeat or ruin.
5. To admit of easy swallowing 
6. To decrease in cost or value
1. Xuống khỏi đường chân trời (mặt trời...)
2. Ngã xuống đất
3. Chìm
4. Bị thất bại hoặc sụp đổ
5. Nuốt một cách dễ dàng
6. Giảm về giá trị hoặc chi phí
VD1: The sun went down.
VD2: The helicopter went down in a ball of fire.
VD3: The torpedoed battleship went down.
VD5: a cough syrup that goes down readily.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
");