Wellcome to Royal International School - Trường Đào Tạo Ngoại Ngữ Hoàng Gia - Trường đào tạo và phát triển Anh Ngữ đỉnh cao với các chương trình đào tạo hấp dẫn : Anh Văn Thiếu Nhi - Anh Văn Giao Tiếp - Luyện Thi TOEIC - IELTS... Liên Hệ Hotline Để Được Hỗ Trợ:0937.26.1618

TẠI SAO NÊN CHO TRẺ TIẾP CẬN SỚM VỚI TIẾNG ANH.

Tâm lý đặc trưng của trẻ chỉ làm những điều mình thích, gượng ép thường phản tác dụng. Việc học tiếng Anh cũng vậy, bố mẹ cần hiểu rõ đặc điểm này để giúp bé phát triển tốt....

HỌC TIẾNG ANH THẦN TỐC CHO TRẺ MẦM NON

Thứ 1: Luôn học và xem lại các nhóm từ, các cấu trúc câu, không phải các từ riêng biệt. Khi bạn tìm thấy bất cứ một từ mới nào, hãy viết cái câu có từ đó ở trong...

PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾNG ANH HIỆU QUẢ DÀNH CHO TRẺ

Vừa học vừa chơi – Trẻ tiếp thu kiến thức tốt hơn. Vui chơi là niềm vui của trẻ em. Vui chơi là cách mà trẻ em học tập. ...

99 CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

How To Learn English! Here are some tips which may help you to master the English Language!

NHỮNG SAI LẦM MẮT PHẢI KHI DẠY CON HỌC TIẾNG ANH

Tránh việc tạo đè nặng tư duy “dạy” và “học”, khiến việc học hỏi, tìm tòi một ngôn ngữ mới của con trẻ trở thành một áp lực vô hình. Tương lai có thể khiến trẻ cảm thấy sợ việc học.....

học tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

dạy tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Cách dùng one/ another/ other/ the other/ others/ the others

Cách dùng one/ another/ other/ the other/ others/ the others I. Cách dùng one, another, the other

Danh từ theo sau các từ này phải ở dạng số ít
1)  One/a chỉ đơn vị một người hay 1 vật

·       One person is holding a saxophone
·       There is a woman who is holding a saxophone.

2)  Another một (cái )khác,được sử dụng như tính từ,theo sau là sdanh từ số ít.
·       Another woman is holding a baton

3)  The other một (cái) còn lại cuối cùng,được sử dụng như tính từ .theo sau là danh từ số ít
                                 
·       The other woman is learning on a keyboard.
 
II. Cách dùng other, others, the others

1)  Other vài(cái) khác,theo sau là danh từ số nhiều
·       Other students are from England

2)  Others những thứ khác nữa,được sử dụng như đại từ giữ chức năng chủ ngữ trong câu,theo sau là động từ
·       Others are from China

3)  The others những (cái) khác còn lại cuối cùng,được sử dụng như đại từ giữ chức  năng chủ ngữ trong câu,theo sau là động từ
·       The others are from Australia
 
Bài tập phân biệt về one/ another/ other/ the other/ others/ the others


EX1: Chose the right answer

1.     There's no ___ way to do it.
other
the other
another

2.     Some people like to rest in their free time. ___ like to travel.
Other
The others
Others
 
3.      This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?
other
another
others
 
4.    Where are ___ boys?
the other
the others
others
 
5.      The supermarket is on ___ side of the street.
other
another
the other
 
6.      There were three books on my table. One is here. Where are ___ ?
others
the others
the other
 
7.      Some of the speakers went straight to the conference room. ___ speakersare still hanging around.
The other
The others
Another
 
8.      This is not the only answer to the question. There are ___ .
the others
others
another
 
9.      Please give me ___ chance.
other
the other
another
 
10.  He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard to find ___ like him.
another
other
the other

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the    woman next to her? 
2. She's seeing    man.' Does her boyfriend know?' 
3. Tom and Jane have 4 children. They put the children to bed while the    did the cooking. 
4. Rachel and Jeff are watching TV. The    girls are out. 
5. You've already had six whiskies. ' only six? Give me    ! 
6. We still need    piano player. 
7. We don't like these curtains.Could you show us some    ? 
8. I've found one of my black shoes, but I can't find the   . 

Key EX2: 
1. Yes, I know Brigit, but who is the other  woman next to her?
2. She's seeing another man.' Does her boyfriend know?'
3. Tom and Jane have 4 children. They put the children to bed while the others did the cooking.

4. Rachel and Jeff are watching TV. The other  girls are out.
5. You've already had six whiskies. ' only six? Give me another !
6. We still need  another piano player.

7. We don't like these curtains.Could you show us some others ?
8. I've found one of my black shoes, but I can't find the other
 
 
EX3: ANOTHER, OTHER & OTHERS. Chose the right answer.
 1) You take the new ones and I'll take ____.
others
the others
Either could be used here.
 2) They gazed into each _____ eyes.
other
other's
others
others'
 3) I'd like _____ cup of tea, please.
other
another
Either could be used here.
 4) They love one ____- they're such a happy family.
other
another
Either could be used here.
 5) The ____ people were shocked.
other
others
another
 6) Many _____ people have said the same.
other
others
 7) I've told Pablo, but I haven't told the _____ yet. I'll tell them when I see them.
other
others
 8) I won't let them do that to me ____ time.
another
other
Either could be used here.
 9) One person's peach is ____ person's poison.
another
other
Either could be used here.
 10) I saw her ____ day.
other
another
the other
 11) I took the ____ book back to the library.
other
others
 12) Some ____ people have taken it.
other
others
another
 13) I go there every ____ day.
other
others
another


Key EX3:

#QUESTION ANSWER 
1You take the new ones and I'll take ____. the others  
2They gazed into each _____ eyes. other's  
3I'd like _____ cup of tea, please. another  
4They love one ____- they're such a happy family. another  
5The ____ people were shocked. other  
6Many _____ people have said the same. other  
7I've told Pablo, but I haven't told the _____ yet. I'll tell them when I see them. others  
8I won't let them do that to me ____ time. another  
9One person's peach is ____ person's poison. another  
10I saw her ____ day. the other  
11I took the ____ book back to the library. other  
12Some ____ people have taken it. other  
13I go there every ____ day. other  
 

EX4:  Chọn một từ thích hợp trong ngoặc trong các câu dưới đây.

A. I can see two dogs.One is small and (the other/another) is big
B. There are three chairs.One is red and ( the other/ the others) are white

C. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green and the others are blue
D. There are many tourists.Some came from China,(other/others)people came from Japan and(the other/the others)are Korean.

Key EX4:   A. The other         B. The others         C. Another                  D. Other

Những câu hội thoại lịch thiệp trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Những câu hội thoại lịch thiệp trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày
1. When some one sneezes (Khi người nào đó hắt xì ) bạn nói:
• Bless you!

2.You’re just going to start eating (Trước khi ăn) bạn nói:
. Bon appetit.
• Enjoy your meal!

3. Someone says ,“Have a nice day!“ (Khi ai đó nói "Chúc 1 ngày tốt lành” ) bạn nói:
• You too.
• The same to you!
• Thank you, the same to you.
. You do the same

4. Someone thanks you for something.(Khi người khác nói " Cám ơn" ) bạn trả lời :
• You’re welcome!
• It was a pleasure!
• My pleasure!
. Not a bit deal.

5. Refuse an invitation politely, never say “NO” (Đề từ chối ai một cách lịch sự)

• I’d love to come, but I’m afraid I have to …..
(Mình muốn đi lắm nhưng phải....)
. I’m sorry but I can’t …

6.Your friend is ill. (Khi bạn mình bị bệnh) bạn nói:

• I hope you feel better soon. (Mau khoẻ nhé)
• Get better soon, OK?

7. You need the salt. It’s at the other end of the table. (Nhờ người khác đưa giùm vật gì.) 

• Could you pass the salt, please?
(Bạn có thể làm ơn chuyền cho mình lọ muối không?)

8. Congratulations! ( Chúc mừng )

9. Have a good flight / trip / holiday ! (Chúc một chuyến đi vui vẻ )

9. You’re late for a meeting. (Bạn đi muộn) nên nói :

• Sorry!
• Sorry I’m late.

10. A friend spilt coffee on your best suit and apologized. (Bạn mình vô tình làm đổ cà phê lên áo và xin lổi bạn) bạn nói : 
• Never mind.
• It doesn’t matter.
• Don’t worry.

10. What a pity! Maybe next time. (Tiếc quá, lần sau nhé )

11. A colleague gives you a birthday present. (Bạn được tặng quà) bạn nói:

• That’s very kind (sweet/thoughtful) of you!
• You really shouldn’t have! ( Bạn bày vẽ quá - nhưng trong lòng rất thích ^^)

12. Please give / pass my regards to ……
Please remember to say hello to … for me.
Next time you see …, please tell him/her I said “Hi” (Cho gởi lời hỏi thăm....) 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOÀNG GIA
..............................................................................................................................................
Trụ Sở TPHCM: 61 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bình Dương: A1B101 CC Becamex, KDC Việt Sing, P.An Phú, TX.Thuận An, BD
Website: www.truonghoanggia.edu.vn - Email: truonghoanggiasaigon@gmail.com
Điện thoại: 0937261618

Mẹo nhỏ giúp viết CV tiếng Anh hiệu quả

Mẹo nhỏ giúp viết CV tiếng Anh hiệu quả

Để có 1 CV hoặc Cover letter (thư xin việc) ấn tượng các bạn đừng quên sử dụng những từ “đầy sức mạnh” có thể khiến cho thông tin của mình nổi bật hơn. Dưới đây là một số “top powerful CV words”, hãy sử dụng một cách hợp lí nhé:

 • Advanced: thăng tiến, có trình độ cao
 • Assigned: giao việc/ được giao việc
 • Assessed: đánh giá
 • Appraised: khen thưởng
 • Boosted: thúc đẩy, đẩy mạnh
 • Benefited: phục vụ cho, có ích cho
 • Comply: tuân thủ
 • Collaborated: hợp tác
 • Demonstrated: thể hiện, chứng minh (khả năng)
 • Excelled: làm việc xuất sắc
 • Exceeded: vượt qua
 • Fulfilled: thỏa mãn, đáp ứng, hoàn thành
 • Generated: nghĩ ra (ý tưởng), sinh ra (lợi nhuận)
 • Implemented: thực hiện, tiến hành
 • Initiated: mở đầu cho, khai phá, là người đầu tiên thực hiện..
 • Innovated: đổi mới, làm mới

Để nói về Skills (Kĩ năng), hãy dùng một số từ sau: 
 • Teamwork skills: kĩ năng làm việc nhóm
 • Research skills: kĩ năng nghiên cứu
 • Communication skills: kĩ năng giao tiếp
 • Negotiation skills: kĩ năng thương thuyết, đàm phán
 • Task and time management skills: kĩ năng quản lí thời gian và công việc
 • People skills: kĩ năng làm việc hiệu quả với người khác
 • Writing skills: kĩ năng viết
 • Computer skills: kĩ năng máy tính
 • Public speaking skills: kĩ năng nói trước công chúng
 • Sales skills: kĩ năng bán hàng

Còn với các bạn sinh viên mới ra trường, có một số cụm từ nói về các hoạt động ngoại khóa ở trường đại học, các bạn có thể tham khảo nhé! 

• voluntary work: Công việc tình nguyện

• fund-raising: gây quỹ

• committee membership of societies and clubs: thành viên ban quản lí các hội và câu lạc bộ sinh viên

• organising things - at school, college, university, local community: tham gia công tác tổ chưc ở trường hoặc các tổ chức cộng đồng

• campaigning for a cause: tham gia tổ chức các chiến dịch vì cộng đồng

• running a part-time business: điều hành một công việc kinh doanh nhỏ/ bán thời gian

• teaching and helping people: dạy và giúp đỡ những người khác

• creating things - art, writing, photography, sculpture: tham gia các hoạt động văn nghệ (nghệ thuật, viết lách, nhiếp ảnh, điêu khắc)

• learning foreign languages: học ngoại ngữ

• sports and fitness: tham gia các hoạt động thể thao

• organising events and outings: tổ chức sự kiện và các buổi dã ngoại

• entertaining and performing: tham gia các tiết mục văn nghệ giải trí

Nội dung của một Cv, Cv xin việc hiệu quả, rõ ràng nhất:

Có 4 kiểu CV cơ bản: Cv xin việc kĩ năng, CV theo trình tự thời gian, CV theo chức năng, CV kiểu hình tượng.


1. Thông tin cá nhân: Họ và tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại.

2. Học vấn: Cao học (Đại học), chuyên ngành, năm tốt nghiệp, các khóa ngắn hạn có liên quan. Thành tích nổi bật, cho kèm bằng khen (nếu có).

3. Kinh nghiệm làm việc: Bạn có thể sắp xếp theo nhiều cách: Theo thứ tự từ công việc gần nhất, theo thứ tự kinh nghiệm liên quan quan trọng nhất. Các thành quả đạt được trong công việc. Thêm kinh nghiệm bán thời gian hoặc tình nguyện.
Đây là phần rất quan trọng trong CV xin việc của bạn vì nó thể hiện những điều bạn đã làm được, cá tính con người bạn.

4. Các kỹ năng có liên quan đến công việc mà bạn cần có trong Cv xin việc thông dụng:


Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp – kỹ năng thuyết trình.
Kỹ năng quản lý thời gian.
Kỹ năng quản lý dự án.
Kỹ năng làm việc nhóm.


CHÙM TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC – VĂN PHÒNG

CHÙM TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC – VĂN PHÒNG

 1. part-time / ́pa:t ̧taim/: bán thời gian
 2. full-time: toàn thời gian
 3. permanent /'pə:mənənt/: dài hạn
 4. temporary /ˈtɛmpəˌrɛri/: tạm thời
 5. notice period: thời gian thông báo nghỉ việc
 6. holiday entitlement: chế độ ngày nghỉ được hưởng
 7. sick pay: tiền lương ngày ốm
 8. holiday pay: tiền lương ngày nghỉ
 9. redundancy /ri'dʌndənsi/: sự thừa nhân viên
 10. redundant /ri'dʌndənt/: bị thừa
 11. to fire /'faiə/: sa thải
 12. to get the sack (colloquial): bị sa thải
 13. pension scheme / pension plan: chế độ lương hưu / kế hoạch lương hưu
 14. health insurance: bảo hiểm y tế
 15. company car: ô tô cơ quan
 16. working conditions: điều kiện làm việc
 17. qualifications: bằng cấp
 18. offer of employment: lời mời làm việc
 19. to accept an offer: nhận lời mời làm việc
 20. starting date: ngày bắt đầu
 21. . leaving date: ngày nghỉ việc
 22. working hours: giờ làm việc
 23. maternity leave: nghỉ thai sản
 24. . promotion /prə'mou∫n/: thăng chức
 25. . travel expenses: chi phí đi lại
 26. health and safety: sức khỏe và sự an toàn
 27. trainee /trei'ni:/: nhân viên tập sự
 28. timekeeping: theo dõi thời gian làm việc
 29. job description: mô tả công việc
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOÀNG GIA
..............................................................................................................................................
Trụ Sở TPHCM: 61 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bình Dương: A1B101 CC Becamex, KDC Việt Sing, P.An Phú, TX.Thuận An, BD
Website: www.truonghoanggia.edu.vn - Email: truonghoanggiasaigon@gmail.com
Điện thoại: 0937261618

25 câu hội thoại rất thường gặp trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

25 câu hội thoại rất thường gặp trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày


1. After you: Mời ngài trước.
Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,…

2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi.
Eg: I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it.

3. Don’t take it to heart. Đừng để bụng/ Đừng bận tâm
Eg: This test isn’t that important. Don’t take it to heart.

4. We’d better be off. Chúng ta nên đi thôi.
Eg: It’s getting late. We’d better be off.

5. Let’s face it. Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực
Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn.
Eg: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK?

6. Let’s get started. Bắt đầu làm thôi
Eg: Don’t just talk. Let’s get started.

7. I’m really dead. Tôi mệt chết đi được.
Eg: After all that work, I’m really dead.

8. I’ve done my best. Tôi cố hết sức rồi.
Eg: It’s not my fault. I’ve done my best.

9. Is that so? Thật thế sao? / Thế á?
Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe.

Eg:
- David is getting married next month.
- Is that so?

10. Don’t play games with me! Đừng có giỡn với tôi.
Eg: I’m not a fool. Don’t play games with me.

11. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc.
Eg:
Stranger: Could you tell me how to get to the town hall?
Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.

12. I’m not going to kid you.Tôi đâu có đùa với anh.
Eg:
Karin: You quit the job? You are kidding.
Jack: I’m not going to kid you. I’m serious.

13. That’s something. Quá tốt rồi / Giỏi lắm.
Eg:
A: I’m granted a full scholarship for this semester.
B: Congratulations. That’s something.

14. Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh đấy!

15. Do you really mean it? Nói thật đấy à?
Eg:
Michael: Whenever you are short of money, just come to me.
David: Do you really mean it?

16. You are a great help. Bạn đã giúp rất nhiều.

17. I couldn’t be more sure. Tôi cũng không dám chắc.

18. I am behind you. Tôi ủng hộ cậu.
Eg: Whatever decision you’re going to make, I am behind you.

19. I’m broke. Tôi không một xu dính túi.

20. Mind you! Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind.)
Eg: Shhhh. Mind you! You’re so noisy.

21. You can count on it. Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi.
Eg:
A: Do you think he will come to my birthday party?
B: You can count on it.

22. I never liked it anyway. Đằng nào tôi cũng chẳng thích.
Eg:
A: I’m so sorry. I broke your vase.
B: Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway

23. That depends. Tuỳ tình hình thôi.
EG: I may go to the airport to meet her. But that depends.

24. Thanks anyway. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu. (Nhờ làm việc gì đó nhưng không thành; tỏ ý cảm ơn để phải phép)
Eg:
A: I came to her class but she wasn’t there.
B: That’s fine. Thanks anyway.
Hoc anh van o dau

25. It’s a deal. Hẹn thế nhé.
Eg:
Harry: Haven’t seen you for ages. Let’s have a get-together next week.
Jenny: It’s a deal.

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOÀNG GIA
..............................................................................................................................................
Trụ Sở TPHCM: 61 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bình Dương: A1B101 CC Becamex, KDC Việt Sing, P.An Phú, TX.Thuận An, BD
Website: www.truonghoanggia.edu.vn - Email: truonghoanggiasaigon@gmail.com
Điện thoại: 0937261618

Phân biệt A few và few, a little và little

Phân biệt A few và few, a little và little

 
Mặc dù đều là các lượng từ đặt trước danh từ nhưng "a little", "a few", "little" và “few" có cách dùng và nghĩa khác nhau.
-         "A little" và "a few" nghĩa là một ít, một vài hoặc đủ.
-         "Little" và "few" có nghĩa là không đủ hoặc hầu như không có.
 
Ví dụNghĩa của từ
I've got a little money. I'm going to the cinema.Tôi có một ít tiền. Chúng ta đi xem phim thôi.một ít, một vài
I've got a few friends. We meet everyday.Tôi có một vài bạn. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày
I've got (very) little money. I need to borrow some.Tôi có ít tiền. Tôi cần đi vay thêm.hầu như không có, không đủ
I've got (very) few friends. I need to make new friends.Tôi hầu như không có bạn. Tôi cần có thêm bạn mới.
 

Quy tắc:
- "A little", "a few", "little" and "few" thường được dùng trong câu khẳng định, ít khi xuất hiện trong câu phủ định hay câu hỏi.
- Danh từ đếm được và không đếm được
1. "A little" and "little" được dùng với danh từ không đếm được (money, bread, water...)
2. "A few" and "few" được dùng với danh từ đếm được (friends, tables, teachers..)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOÀNG GIA
..............................................................................................................................................
Trụ Sở TPHCM: 61 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bình Dương: A1B101 CC Becamex, KDC Việt Sing, P.An Phú, TX.Thuận An, BD
Website: www.truonghoanggia.edu.vn - Email: truonghoanggiasaigon@gmail.com
Điện thoại: 0937261618

Exercise Conditional Sentences- Bài tập về câu điều kiện có đáp án


Exercise Conditional Sentences-  Bài tập về câu điều kiện có đáp án

I/Chia động từ trong ngoặc.
1.      If I (know)……………………. that you were ill, I (go)……………………… to see you.
2.      If she'd had enough money, She (buy) …………………………… a car.
3.      I (buy) ……………………………………….. a car If you lend me some money.
4.      I (see) ……………………… him if I (go) …………………………. to the party last night.
5.      We could have gone out if the weather (not be)…………………………… so bad.
6.      If the book (not be )…………………………… expensive, I'll buy it.
7.      You would be very surprised if he (return)………………………………
8.      I'll go out if it (not rain)……………………………….
9.      They wouldn't come to the party if you (not invite) ……………………..them
10.  What ……………………… you (do) …………………. if you (be) ………………….. him?
11.  If that hat costs much, I (buy) ……………………………. a small one.
12.  If you (drive) ……………………...more carefully, you (have) ……………… so many accidents.
13.  If I (make) ………….. that mistake again, my teacher (get) ………… angry with me.
14.  If I spoke English, my job (be) ……………………….. a lot easier.
15.  If he (go) …………….. to London yesterday, he ( meet) …………………. his old friend.
16.  I will lend them some money if they (ask) ……………………….. me.
17.  If we had known who he was, we (invite) …………….. him to speak at our meeting.
18.  My dog (bark) ………………… if it (hear) ………………….. any strange sound.
19.  If I (have) ………………………….. enough money, I would buy a house.
20.  They (not/let) …………………………… you in if you (come) late.
21.  If you (not go) …………………….. away, I (send) …………………… for a policeman.
22.  If I (be) ………………… in your place, I (accept) ……………… Mr. Anderson’s invitation.
23.  If I (win) ………………………. a big prize in a lottery, I’d give up my job.
24.  If I (be) ……………………….. you, I (tell) …………………………… the truth.
25.  I was busy. If I (have) …………..free time. I (go) ……………. to the cinema with you.
26.  Why didn’t you attend the meeting?
Oh, I did not know. If I (know)……………………… I (come) ……………………..there.
27.  What ……………….we(do)…………………… if they do not come tomorrow?
28.  If I had enough time now, I (write) ………………………………. to my parents.
29.  It’s too bad Helen isn’t here. If she (be) ………….. here, she (know) ………..what to do.
30.  If I (eat) ………… breakfast tomorrow morning, I (get) ……………. hungry during class.
31.  If she (come) …………………….. late again, she (lose) ……………………………her job.
32.  I (let) …………………. you know if I (find) ……………………. out what’s happening.
33.  If we (live) ………………………………. in a town, life would be better.
34.  I’m sure he wouldn’t mind if we (arrive) ………………………. early.
35.  We (phone) …………………………. you if we have time.
36.  If I won the lottery, I (give) ………………………. you half the money.
37.  It (be) …………………………………….. a pity if she married Fred
38.  If I’m free on Saturday, I (go) ………………………….. to the mountains.
39.  She (have) …………………………….. a nervous breakdown if she goes on like this.
40.  I know I (feel) better if I (stop) …………………… smoking.
41.  If I (be) …………………… you, I (help) ………………………… him.
42.  I (understand)………………… …… ….. him if he (speak) ………………….. more slowly.
43.  He didn’t listen to the teacher. If he (listen) …………………….. carefully, he (perform) ……………… well in the examination.
44.  He’s waiting for his mother to come back fromChicago. If his mother (come) …………………………. home, he (have) ………………………. a lot of presents.
45.  He wanted to buy some Christmas presents but he couldn’t. If he (afford) ……………….. to buy, his children (be) ………………. very happy to greet a new year.
46.  The kitchen will look better if we (have) ………………………………….. red curtains.
47.  If I knew his address, I (go) ……………………….. round and see him.
48.  If you (not be) ……………. so busy, I (show) ………………… you how to play.
49.  It (be) ………………………………… quicker if you (use) a computer.
50.  If we (have) …………………….. some eggs, I (make) …………………… you a cake.
51.  Bring him another if he (not/like) ……………………………….. this one.
52.  She (be) …………………. angry if she (hear) …………………. this tomorrow.
53.  Unless you are more careful, you (have) …………………………….. an accident.
54.  If you (like), I (get) …………………………………. you a job in this company.
55.  If grandmother (be) …………….. 5 years younger, she (play) …………… some games.
56.  If he sun (stop) ………………… shinning, there (be) …………………… no light on earth.
57.  If I (be) ………………………………… a millionaire, I (live) ……………………. on Mars.
II/ Chon dap an dung.
1.      If I ……….a lot of money now, I …………..a new car.
A. have /will buy B. have / would buy C. had/ will buy D. had/ would buy.
1.      If I ……………you, I …………….do that.
A. am/ will B. were /would C. were/ will D. had been/ would.
1.      if I were offered the job, I think I ………. it.
A. take B. will take C. would take D. would have taken.
1.      I would be very surprised if he……………..
A. refuses B. refused C. had refused D. would refuse.
1.      Many people would be out of work if that factory………..down.
A. closes B. had closed C. closed D. would close.
1.      If she sold her car, she ………… much money.
A. gets b. would get c. will get d. would have got.
1.      They would be disappointed if we…………….
a. hadn’t come b. wouldn’t come c. don’t come d. didn’t come.
1.      Would John be angry if I ……. ……his bicycle without asking?
a. take b. took c. had taken d. would take.
1.      She ……….terrible upset if I lost this ring.
a. will be b. would be c. were d. had been.
1.      If someone…………in here with a gun, I would be very frightened.
a. would walk b. walks c. had walked d. walked.
1.      What would happen if you ……………..to work tomorrow?
a. don’t go b. didn’t go c. won’t go d. wouldn’t go.
1.      We ‘ll get wet if we ………….out.
a. go b. did go c. went d. had gone.
1.      If I go shopping, I ………some food.
a. buy b. will buy c. would buy d. would have bought.
1.      If I find it, I ………you.
a. will tell b. would tell c. had told d. told.
1.      What would you do if you……………a million dollars?
a. would win b. win c. had won d. won.
1.      They ‘d be hurt if I ……………….
a. don’t go b. didn’t go c. hadn’t gone d. wouldn’t go.
1.      If we took the 6: 30 train, we…………too early.
a. would have arrived b. arrived c. will arrived d. would arrive.
1.      If I had known you were in hospital, I …………to see you.
a. will go b. would go c. went d. would have gone.
1.      If I …………., I would have said hello.
a. had seen b. see c. saw d. would see.
1.      I…………..out if I hadn’t been so tired.
a. will go b. went c. would have gone d. would go.
1.      If I ………..a camera, I would have taken some pictures.
a. have b. had c. would have d. had had.
1.      You won’t pass the examination……………you study more.
a. as long as b. unless c. if d. whether.
1.      If only I …………you wanted to invest money in business.
a. had known b. knew c. have known d. know.
1.      If I were to leave my country , I ……………disappointed.
a. probably be b. would have been c. will be d. would be.
1.      If he hadn’t wasted too much time, he…………….in his examination.
a. would fail b. wouldn’t fail c. wouldn’t have failed. d. won’t fail.
1.      If I had taken that English course, I ………..much progress.
a. had made b. would have made c. made d. would make.
1.      If I were in your place, I ……….a trip toEngland.
a. will make b. had made c. made. d. would make.
1.      If I ………….. you , I’d save some of your lottery winning.
a. be b. were c. am d. was
1.      If the car ……….. larger, we would have bought it.
a. had been b. have been c. has been d. been
1.      If I had enough money, I ……… abroad to improve my English.
a. will go b. should go c. would go d. should have go to

III/ Viết lại câu.
1.      He can’t go out because he has to study for his exam.
=> If………………………………………… ………..
2.      She is lazy so she can’t pass the exam.
If………………………………………… ………………
3.      He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car.
=> If………………………………………… ………………….
4.      He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.
=> If………………………………………… …………………..
5.      She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.
=> If………………………………………… …………………..
6.      I will get a work permit. I will stay for another month.
=> If………………………………………… …………………..
7.      He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy
=> If………………………………………… …………………….
8.      We can’t get the ticket because I don’t have the right change.
=> If………………………………………… ……………………..
9.      Study hard or you won’t pass the exam.
=> If………………………………………… ………………………..
10.  Don’t be impatient or you will make mistakes.
=> If………………………………………… …………………………..
11.  I didn’t eat lunch, I feel hungry now.
=> If I…………..……………………………
12.  It hadn’t rained, we would have a better crop.
=> But for……….………………………………
13.  If you want my advice,I would’t buy it.
=>If I ………… ………………………………………
14.  I only come if they invite me.
=> unless……………………………………
15.  He didn’t revise all his lessons, he failed the exam.
=> If he………………………………………… ……………..
16.  His sister sent her money, so he continued to study.
=> But for……………………………………………………….
17.  The park is over there, only 5 minutes’ walk.
=> If you walk………………………………………
18.  In case it rain, we’ll stay at home
=>If it …………………………………………
19.  Let me give you my advice. You should cut down on smoking right now.
=> If I …………………………………………
1.      Leave me alone or I’ll call the police.
=>Unless……………………………………
1.      If you arrive at the office earlier than I do, please turn on the air-conditioner.
=> Should……………………………………
1.      The children don’t go to school in the snowy weather.
=> If it …………………………………………
1.      He died so young; otherwise, he would be a famous musician by now.
=>Had …………………………………………
1.      You must tell me the whole truth or I won’t help you.
=> Unless……………………………………
1.      The car breaks down so often because you don’t take good care of it.
=> Were I…………………………………………
1.      He is very bad-tempered, that’s why his wife left him soon after marriage.
=> If he………………………………………… ……………………………………
1.      Don’t tell lies to your boss or you’ll be fired at once.
=> If………………………………………… …………………………………
1.      She got married at such an early age: otherwise, she would be at university now.
=> Had …………………………………………
IV/ Sua loi sai.
1. If we will reduce the speed of population growth, there will be less pressure on the earth.
                     A                                           b                                       c                  d
2. Unless we leave a bowl of water under the sun, it will evaporate.
           A                          b                     c                         d
3. If we continue to use fuels at the current rate, we would soon have to face a fuel crisis.
     A                            b                                                   c                           d
4. If I am 10 centimeters taller, I would play basketball.
           A                  b          c                d
5. If the doctors could find in the remedy, a lot of people would be saved.
                A                        b                               c                         d
6. If she bought that house now, she ran out of money.
                     A                      b                c      d
7. What you would do if you could speak French well?
       A               b                        c                             d
8. If I had known he is not at home, I wouldn’t have gone all the way to his house.
A b c d
9. If I had known that the road were flooded, I would never have taken that way.
A b c d
10. If I were you, I will go to the dentist’s and have the tooth checked.
a b c

ANSWER.

I/Chia động từ trong ngoặc.
1.      If I (know)…had known……. that you were ill, I (go)…would have gone…… to see you.
2.      If she'd had enough money, She (buy) would have bought……… a car.
3.      I (buy) …will buy………….. a car If you lend me some money.
4.      I (see) …could have seen……… him if I (go) …had gone…. to the party last night.
5.      We could have gone out if the weather (not be)…hadn't been………………… so bad.
6.      If the book (not be )……isn't……… expensive, I'll buy it.
7.      You would be very surprised if he (return)…returned……………
8.      I'll go out if it (not rain)……doesn't rain………….
9.      They wouldn't come to the party if you (not invite) …didn't invite…………..them
10.  What ……would………… you (do) …do………. if you (be)were…….. him?
11.  If that hat costs much, I (buy) …will buy…………. a small one.
12.  If you (drive) had driven...more carefully, you (have) wouldn't have had………… so many accidents.
13.  If I (make) …make….. that mistake again, my teacher (get) …will get…… angry with me.
14.  If I spoke English, my job (be) …would be……….. a lot easier.
15.  If he (go) ……had gone…….. to London yesterday, he ( meet) ……would have met………. his old friend.
16.  I will lend them some money if they (ask) …ask….. me.
17.  If we had known who he was, we (invite) …would have invited…….. him to speak at our meeting.
18.  My dog (bark) …will bark……… if it (hear) …hears……….. any strange sound.
19.  If I (have) ………had.. enough money, I would buy a house.
20.  They (not/let) …won't let………… you in if you (come) come late.
21.  If you (not go) ……don't go……….. away, I (send) …will send…………… for a policeman.
22.  If I (be) …were…………… in your place, I (accept) …would accept……………… Mr. Anderson’s invitation.
23.  If I (win) won……. a big prize in a lottery, I’d give up my job.
24.  If I (be) …were.. you, I (tell) …would tell………… the truth.
25.  I was busy. If I (have) …had had…..free time. I (go) ……would have gone…………. to the cinema with you.
26.  Why didn’t you attend the meeting?
Oh, I did not know. If I (know)……had known…… I (come) would have come……..there.
27.  What will….we(do)…do……… if they do not come tomorrow?
28.  If I had enough time now, I (write) …would write…………. to my parents.
29.  It’s too bad Helen isn’t here. If she (be) …were…….. here, she (know) …would know…..what to do.
30.  If I (eat) eat………… breakfast tomorrow morning, I (get) will not get……. hungry during class.
31.  If she (come) …comes….. late again, she (lose) …will lose……………her job.
32.  I (let) will…let……. you know if I (find) … find……………. out what’s happening.
33.  If we (live) …lived…………. in a town, life would be better.
34.  I’m sure he wouldn’t mind if we (arrive) ……arrived………. early.
35.  We (phone) …will phone…………. you if we have time.
36.  If I won the lottery, I (give) …would give……………. you half the money.
37.  It (be) ……would be……………….. a pity if she married Fred
38.  If I’m free on Saturday, I (go) …will go……….. to the mountains.
39.  She (have) …will have………….. a nervous breakdown if she goes on like this.
40.  I know I (feel) will feel better if I (stop) …stop…… smoking.
41.  If I (be) …were… you, I (help) would help…………… him.
42.  I (understand)…will understand………………….. him if he (speak) ……speaks……….. more slowly.
43.  He didn’t listen to the teacher. If he (listen) ……had listened…….. carefully, he (perform) ………would have performed……… well in the examination.
44.  He’s waiting for his mother to come back from Chicago. If his mother (come) …comes………. home, he (have) will have……………………. a lot of presents.
45.  He wanted to buy some Christmas presents but he couldn’t. If he (afford) had afforded…………….. to buy, his children (be) …would have been……. very happy to greet a new year.
46.  The kitchen will look better if we (have) …have……………….. red curtains.
47.  If I knew his address, I (go) …would go…….. round and see him.
48.  If you (not be) …aren't…. so busy, I (show) …will show……………………… you how to play.
49.  It (be) ……will be………… quicker if you (use) use a computer.
50.  If we (have) …had…….. some eggs, I (make) would make………………… you a cake.
51.  Bring him another if he (not/like) will not like……………….. this one.
52.  She (be) …will be………. angry if she (hear) …hears……. this tomorrow.
53.  Unless you are more careful, you (have) …will have…………….. an accident.
54.  If you (like)like, I (get) …will get……………. you a job in this company.
55.  If grandmother (be) …were….. 5 years younger, she (play) could play…………… some games.
56.  If the sun (stop) …stopped………………… shinning, there (be) ……would be………………… no light on earth.
57.  If I (be) ………were…… a millionaire, I (live) …would live…. on Mars.
II/ Chon dap an dung.
1.      If I ……….a lot of money now, I …………..a new car.
A. have /will buy B. have / would buy C. had/ will buy D. had/ would buy.
1.      If I ……………you, I …………….do that.
A. am/ will B. were /would C. were/ will D. had been/ would.
1.      if I were offered the job, I think I ………. it.
A. take B. will take C. would take D. would have taken.
1.      I would be very surprised if he……………..
A. refuses B. refused C. had refused D. would refuse.
1.      Many people would be out of work if that factory………..down.
A. closes B. had closed C. closed D. would close.
1.      If she sold her car, she ………… much money.
A. gets b. would get c. will get d. would have got.
1.      They would be disappointed if we…………….
a. hadn’t come b. wouldn’t come c. don’t come d. didn’t come.
1.      Would John be angry if I ……. ……his bicycle without asking?
a. take b. took c. had taken d. would take.
1.      She ……….terrible upset if I lost this ring.
a. will be b. would be c. were d. had been.
1.      If someone…………in here with a gun, I would be very frightened.
a. would walk b. walks c. had walked d. walked.
1.      What would happen if you ……………..to work tomorrow?
a. don’t go b. didn’t go c. won’t go d. wouldn’t go.
1.      We ‘ll get wet if we ………….out.
a. go b. did go c. went d. had gone.
1.      If I go shopping, I ………some food.
a. buy b. will buy c. would buy d. would have bought.
1.      If I find it, I ………you.
a. will tell b. would tell c. had told d. told.
1.      What would you do if you……………a million dollars?
a. would win b. win c. had won d. won.
1.      They ‘d be hurt if I ……………….
a. don’t go b. didn’t go c. hadn’t gone d. wouldn’t go.
1.      If we took the 6: 30 train, we…………too early.
a. would have arrived b. arrived c. will arrived d. would arrive.
1.      If I had known you were in hospital, I …………to see you.
a. will go b. would go c. went d. would have gone.
1.      If I …………., I would have said hello.
a. had seen b. see c. saw d. would see.
1.      I…………..out if I hadn’t been so tired.
a. will go b. went . c would have gone d. would go.
1.      If I ………..a camera, I would have taken some pictures.
a. have b. had c. would have d. had had.
1.      You won’t pass the examination……………you study more.
a. as long as b. unless c. if d. whether.
1.      If only I …………you wanted to invest money in business.
a. had known b. knew c. have known d. know.
1.      If I were to leave my country , I ……………disappointed.
a. probably be b. would have been c. will be d. would be.
1.      If he hadn’t wasted too much time, he…………….in his examination.
a. would fail b. wouldn’t fail c. wouldn’t have failed. d. won’t fail.
1.      If I had taken that English course, I ………..much progress.
a. had made b. would have made c. made d. would make.
1.      If I were in your place, I ……….a trip to England.
a. will make b. had made c. made. d. would make.
1.      If I ………….. you , I’d save some of your lottery winning.
a. be b. were c. am d. was
1.      If the car ……….. larger, we would have bought it.
a. had been b. have been c. has been d. been
1.      If I had enough money, I ……… abroad to improve my English.
a. will go b. should go c. would go d. should have go to

III/ Viết lại câu.
1.      He can’t go out because he has to study for his exam.
=> If……he didn't have to study for his exam, he could go out.
2.      She is lazy so she can’t pass the exam.
If…she were harder, she could pass the exam…………
3.      He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car.
=> If……he pays me tonight, I will have enough money to buy a car……………….
4.      He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.
=> If……didn't smoke too much, he could get rid of cough……..
5.      She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.
=> If…she weren't shy, she would enjoy the party…..
6.      I will get a work permit. I will stay for another month.
=> If……I get a work, I will stay for another month………..
7.      He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy
=> If……he is healthy, he will take some exercises…….
8.      We can’t get the ticket because I don’t have the right change.
=> If……I had the right change, we could get the ticket
9.      Study hard or you won’t pass the exam.
=> If……you study hard, you will pass the exam……………………………..
10.  Don’t be impatient or you will make mistakes.
=> If……you are patient, you will not make mistake……………………..
11.  I didn’t eat lunch, I feel hungry now.
=> If I……had eatten, I wouldn't feel hungry now………………….
12.  It hadn’t rained, we would have a better crop.
=> But for…having rained, we wouldn't have a better crop…………
13.  If you want my advice,I would’t buy it.
=>If I …were you, I wouldn't buy it………
14.  I only come if they invite me.
=> unless…I will come if they……don't invite me………….
15.  He didn’t revise all his lessons, he failed the exam.
=> If he…had revised all his lesson, he wouldn't fial the exam…………..
16.  His sister sent her money, so he continued to study.
=> But for…having sent her money, he could continues to study……….
17.  The park is over there, only 5 minutes’ walk.
=> If you walk…5 minutes, you will see the park………….
18.  In case it rain, we’ll stay at home
=>If it ……rains, we'll stay at home……………..
19.  Let me give you my advice. You should cut down on smoking right now.
=> If I …were you, I would cut down on smoking right now………………
1.      Leave me alone or I’ll call the police.
=>Unless…you leave me alone, I'll call the police……………………………………
1.      If you arrive at the office earlier than I do, please turn on the air-conditioner.
=> Should……you arrive at the office earlier than I do, you can turn on the air - conditioner………….
1.      The children don’t go to school in the snowy weather.
=> If it …weren't snowny, the children could go to school……
1.      He died so young; otherwise, he would be a famous musician by now.
=>Had …he died late, he would be a famous musicicn by now……………
1.      You must tell me the whole truth or I won’t help you.
=> Unless……you don't tell me the whole truth, I won't help you………………
1.      The car breaks down so often because you don’t take good care of it.
=> Were I……you, I would take good care of the car………
1.      He is very bad-tempered, that’s why his wife left him soon after marriage.
=> If he…weren't very bad - tempered, his wife wouldn't have left him after marriage……
1.      Don’t tell lies to your boss or you’ll be fired at once.
=> If……you tell lies to your boss, you'll be fired at once……………
1.      She got married at such an early age: otherwise, she would be at university now.
=> Had ……………. - 3 -she got married at such a late age, she would be at university now
IV/ Sua loi sai.
1. If we  the speed of , there will be  pressure  the earth.A b c d will reducepopulation growthlesson
A---> reduce
2.  we leave  water  the sun, it  evaporate.A b c d Unlessa bowl ofunderwill
A ---> If
3.  we continue  fuels at the current rate, we  soon have  a fuel crisis.A b c d Ifto usewouldto face
C---> will
4. If I  10  , I  basketball.A b c d amcentimeterstallerwould play
A---> were
5. If  could  the remedy,  people  saved.A b c d the doctorsfind ina lot ofwould be
D ---> will be
6. If she  that house , she  out  money.A b c d boughtnowranof
D---> would run
7.   if you  speak French ?A b c d B ---> Whatyou would docouldwell
would you do
8. If I  he  at home, I  all the way  his house.A b c d had knownis notwouldn’t have goneto
B ---> wasn't
9. If I  that the road , I  never  that way.A b c d had knownwere floodedwouldhave taken
B ---> was flooded
10. If I  you, I  to  and have the tooth .a b c d werewill gothe dentist’schecked
B---> would go

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOÀNG GIA
..............................................................................................................................................
Trụ Sở TPHCM: 61 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bình Dương: A1B101 CC Becamex, KDC Việt Sing, P.An Phú, TX.Thuận An, BD
Website: www.truonghoanggia.edu.vn - Email: truonghoanggiasaigon@gmail.com
Điện thoại: 0937261618


 
");