Wellcome to Royal International School - Trường Đào Tạo Ngoại Ngữ Hoàng Gia - Trường đào tạo và phát triển Anh Ngữ đỉnh cao với các chương trình đào tạo hấp dẫn : Anh Văn Thiếu Nhi - Anh Văn Giao Tiếp - Luyện Thi TOEIC - IELTS... Liên Hệ Hotline Để Được Hỗ Trợ:0937.26.1618

TẠI SAO NÊN CHO TRẺ TIẾP CẬN SỚM VỚI TIẾNG ANH.

Tâm lý đặc trưng của trẻ chỉ làm những điều mình thích, gượng ép thường phản tác dụng. Việc học tiếng Anh cũng vậy, bố mẹ cần hiểu rõ đặc điểm này để giúp bé phát triển tốt....

HỌC TIẾNG ANH THẦN TỐC CHO TRẺ MẦM NON

Thứ 1: Luôn học và xem lại các nhóm từ, các cấu trúc câu, không phải các từ riêng biệt. Khi bạn tìm thấy bất cứ một từ mới nào, hãy viết cái câu có từ đó ở trong...

PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾNG ANH HIỆU QUẢ DÀNH CHO TRẺ

Vừa học vừa chơi – Trẻ tiếp thu kiến thức tốt hơn. Vui chơi là niềm vui của trẻ em. Vui chơi là cách mà trẻ em học tập. ...

99 CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

How To Learn English! Here are some tips which may help you to master the English Language!

NHỮNG SAI LẦM MẮT PHẢI KHI DẠY CON HỌC TIẾNG ANH

Tránh việc tạo đè nặng tư duy “dạy” và “học”, khiến việc học hỏi, tìm tòi một ngôn ngữ mới của con trẻ trở thành một áp lực vô hình. Tương lai có thể khiến trẻ cảm thấy sợ việc học.....

học tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

dạy tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

CÁCH GIẢI BÀI TẬP DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ WHO, WHICH, WHICH, WHOSE, THAT
Dạng này đề bài người ta cho 2 câu riêng biệt và yêu cầu mình dùng đại từ quan hệ nối chúng lại với nhau. Các bước làm dạng này như sau:
Bước 1 :
Chọn 2 từ giống nhau ở 2 câu :
Câu đầu phải chọn danh từ, câu sau thường là đại từ (he ,she ,it ,they ...)
ví dụ :
The man is my father. You met him yesterday.

BƯỚC 2 :
Thế who,which... vào chữ đã chọn ở câu sau, rồi đem  (who ,which ..) ra đầu câu

The man is my father. You met him yesterday.
Ta thấy him người, làm túc từ nên thế whom vào
-> The man is my father.You met whom yesterday.
Đem whom ra đầu câu
-> The man is my father. whom You met yesterday.

Bước 3 :
Đem nguyên câu sau đặt ngay phía sau danh từ đã chọn ở câu trước
The man is my father. whom You met yesterday

-> The man whom You met yesterday is my father

Dạng này đề bài người ta cho sẳn một câu đã được nối với nhau nhưng chừa chỗ trống để thí sinh điền đại từ quan hệ vào. Các bước làm dạng này như sau:+ Nhìn danh từ phía trứơc (kế bên chỗ trống) xem người hay vật (hoặc cả hai ):
- Nếu vật thì ta điền WHICH / THAT 
The dog __________ runs .....(thấy phiá trứoc là dog nên dùng WHICH / THAT)

Nếu là : REASON, CAUSE thì dùng WHY
The reason ________ he came ... (dùng WHY )

-Nếu là thơì gian thì dùng WHEN

-Nếu là nơi chốn thì dùng WHERE 

Lưu ý : 
- WHEN , WHERE , WHY không làm chủ từ, do đó nếu ta thấy phía sau chưa có chủ từ thì ta phải dùng WHICH / THAT chứ không được dùng WHEN , WHERE , WHY.
Do you know the city _______ is near here ?
Ta nhận thấy city là nơi chốn, . Hãy nhìn tiếp phía sau và ta thấy kế bên nó là IS (động từ ) tức là chữ IS đó chưa có chủ từ, và chữ mà ta điền vào sẽ làm chủ từ cho nó -> không thể điền WHERE mà phải dùng WHICH /THAT
-> Do you know the city __WHICH / THAT_____ is near here ?

- Nếu ta thấy rõ ràng là thời gian, nơi chốn nhưng xem kỹ phía sau động từ người ta có chừa lại giới từ hay không, nếu có thì không đựoc dùng WHEN , WHERE, WHY mà phải dùng WHICH / THAT
The house ________ I live in is nice .
Ta thấy house là nơi chốn, nhìn sau thấy còn chừa lại giới từ IN nên phải dùng WHICH /THAT
-> The house ___which/that_____ I live in is nice

Nhưng đôi khi ngưoì ta lại đem giới từ lên để trứoc thì cũng không đựoc dùng WHERE :
The house in ___which_____ I live is nice


- Nếu là NGƯỜI thì ta tiếp tục nhìn phía sau xem có chủ từ chưa ? nếu có chủ từ rồi thì ta dùng WHOM / THAT, nếu chưa có chủ từ thì ta điền WHO / THAT.
- Lưu ý : nếu thấy phía sau kế bên chổ trống là một danh từ trơ trọi thì phải xem xét nghĩa xem có phải là sở hửu không, nếu phải thì dùng WHOSE .
The man ________son studies at .....
Ta thấy chữ SON đứng một mình khôNG có a ,the ,.. gì cả nên nghi là sở hửu, dịch thử thấy đúng là sở hửu dùng WHOSE (người đàn ông mà con trai của ông ta . .. )
=> The man ____(whose )____son studies at .....

- Nếu phía trứoc vừa có người + vật thì phải dùng THAT 
The man and his dog THAT ....


WHOSE : dùng cả cho người và vật
This is the book .Its cover is nice
-> This is the book whose cover is nice .
-> This is the book the cover of which is nice

WHOSE :       đứng sau danh từ
OF WHICH : đứng sau danh từ (danh từ đó phải thêm THE )

OF WHICH : chỉ dùng cho vật ,không dùng cho người.
This is the man . His son is my friend.
-> This is the man the son of which is my friend.(sai )

-> This is the man whose son is my friend.(đúng )

NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ (WHO ,WHICH ,WHOM.... )

1.Khi nào dùng dấu phẩy ?
Khi danh từ đứng trước who ,which,whom... là :
+ Danh từ riêng ,tên
Ha Noi, which ....
Mary, who is ...

+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :
This book, which ....
+ Có sở hửu đứng trước danh từ :
My mother, who is ....
+ Là vật duy nhất ai cũng biết :  Sun (mặt trời ), moon (mặt trăng )
The Sun, which ...


2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?
- Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề
My mother , who is a cook , cooks very well
- Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm .
This is my mother, who is a cook .

3.Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM...
- Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ (whose không được bỏ )
This is the book which I buy.
Ta thấy which là túc từ (chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :

-> This is the book I buy.
This is my book , which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
This is the house in which I live .
Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .

This is the man who lives near my house.
Who là chủ từ (của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .

4. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT :
- Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ : 

This is my book , that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy -.> không được dùng THAT mà phải dùng which 

This is the house in that I live .(sai) vì phía trước có giới từ in -> không được dùng THAT mà phải dùng which

5. Khi nào bắt buộc dùng THAT
- Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có ngừơi vừa có vật

The men and the horses that ....
That thay thế cho : người và ngựa

- Khi đầu câu là IT trong dạng nhấn mạnh (Cleft sentences)
It is My father that made the table.

- Khi đứng trước đó là : all, both, each, many, most, neither, none, part, someone, something, so sánh nhất
There is something that must be done
This the most beautiful girl that I've ever met.


à Xác định danh từ ở mệnh đề 1

EX: I bought a cell phone(điện thoại di động). I can use it to send and receive message.

à Tìm từ hay cụm từ tương đồng ở mệnh đề 2

EX: I bought a cell phone(điện thoại di động). I can use it to send and receive message

à Bỏ từ hay cụm từ tương đồng, chọn đại từ quan hệ phù hợp (who, whom, which,… ), đặt trước mệnh đề 2.

EX: I bought a cell phone(điện thoại di động). Which I can use it to send and receive message.

à Đem cả mệnh đề 2 đặt liền kề sau danh từ ở mệnh đề 1.

EX: I bought a cell phone which I can use to send and receive message.
* My uncle is a lawyer.  you met him yesterday. à My uncle whom you met yesterday is a lawyer.

ADJECTIVE CLAUSE ( MỆNH ĐỀ TÍNH TỪ) / RELATIVE PRONOUNS ( ĐẠI TỪ QUAN HỆ)SUBJECT
(Chuû töø)
OBJECT
(Tuùc töø)
POSSESSION
(Sôû höõu)
FOR PERSONS
(Ngöôøi)
WHO
WHOM
WHOSE
THINGS,
ANIMALS
(Vaät, con vaät)
WHICH
WHICH
WHOSE
(OF WHICH)
WHO : Thay thế cho chủ từ - ngừoi 
WHOM Thay thế cho túc từ - ngừoi 
WHICH : Thay thế cho chủ ngữ chỉ vật
WHEN :  Thay thế cho thời gian 
WHERE :  Thay thế cho nơi chốn
THAT :  Thay thế cho who, whom, which 
WHOSE : Thay thế cho sở hửu ,người / vật 
OF WHICH :     Thay thế cho sở hửu vật
WHY :  Thay thế cho lí do ( reason /cause )
1. WHO:
Thay theá cho danh töø hoaëc cuïm danh töø chæ ngöôøi vaø laøm chuû töø trong caâu phía sau:
Ví duï 1: (Ñaây laø ngöôøi ñaøn oâng . Ngöôøi ñaøn oâng laø thaày cuûa toâi)
              This is a man. The man is my teacher.
              àThis is the man WHO is my teacher.
Ví duï 2: (Ngöôøi ñaøn oâng maø ñeán ñaây hoâm qua laø thaày cuûa toâi.)
               The man WHO came here yesterday is my teacher.
2. WHOM:
Thay theá cho danh töø hoaëc cuïm töø chæ cgöôøi vaø laøm tuùc töø trong caâu phía sau:
Ví duï 1: (Ñaây laø ngöôøi ñaøn oâng . Baïn gaëp oâng aáy hoâm qua)
               This is a man. You met him yesterday.
           àThis is the man WHOM you met yesterday.
Ví duï 2:              The man is my father. You saw the man yesterday.
          àThe man WHOM you saw yesterday is my father.
3. WHICH:
Thay theá cho danh töø chæ thuù vaät , söï vieäc, vaät vaø laøm chuû töø laãn tuùc töø trong caâu phía sau.
Ví duï 1:               This is a dog. The dog is very big.
          àThis is the dog WHICH is very big.
Ví duï 2:              The dog is very big. It stands at the front gate.
          àThe dog WHICH stands at the front gate is very big.
Ví duï 3:              This is a book . You gave me the book yesterday.
          àThis is the book WHICH you gave me yesterday.
4. WHOSE:
Thay theá cho Tính Töø Sôû Höõu. (MY, YOUR, HER, HIS, OUR, THEIR) maø ñöùng tröôùc danh töø chæ ngöôøi, vaät, söï vieäc.
Whose luoân luoân ñi keøm vôùi 1 Danh Töø
âChuù yù: WHOSE VAØ OF WHICH:
Theo vaên phaïm coå, thì WHOSE chæ söï sôû höõu duøng cho ngöôøi coøn OF WHICH thay cho thuù vaät, vaät, söï vieäc.
Ví duï 1: (Ngöôøi ñaøn oâng laø thaày cuûa toâi. Con gaùi cuûa oâng aáy laø 1 hoïc sinh toát)
              The man is my teacher. His daughter is a good student.
          àThe man WHOSE daughter is a good student is my teacher.
              (Ngöôøi ñaøn oâng maø con gaùi cuûa oâng aáy laø 1 hoïc sinh toát laø thaày cuûa toâi)
Ví duï 2:              The man is a teacher . I like his daughter very much.
          àThe man WHOSE daughter I like very much is a teacher.
Ví duï 3:             The table will be repaired. The legs of the table are broken.
         àThe table the legs of which are broken will be repaired.
5. THAT
A. Nhìn chung ta coù theå duøng THAT ñeå thay theá cho WHO, WHOM, WHICH
B. Khoâng ñöôïc duøng THAT trong caùc tröôøng hôïp sau:
       1. Sau 1 giôùi töø:
Ex: The dog is very big and angry . I gave a bone to it.
The dog to which I gave a bone is very big and angry.
Chuù yù: Neáu muoán duøng "THAT" thì ta ñem giôùi töø ra phía sau
à The dog that I gave a bone to is very big and angry.
       2. Trong meänh ñeà khoâng giôùi haïn: (NON-RESTRICTIVE CLAUSE)
C. Baét buoäc duøng THAT:
+ Sau 1 tieàn trí töø hoãn hôïp : (ngöôøi vaät laãn loän)           (MIXED ANTECEDENT)
Ex: The old man and two dogs made much noise . They passed my house yesterday.
   àThe old man and two dogs that  passed my house yesterday made much noise.
+ Sau 1 tính töø cöïc caáp (so saùnh baäc nhaát = SUPERLATIVE)
Trong caâu thöôøng coù THE BEST vaø THE MOST.
Ex: This is the most beautiful dress that I have.
+ Sau caùc töø sau:ALL, EVERY, VERY, ONLY, FIRST, LAST, MUCH, LITTLE, SOME, ANY, NO …
Ex1: He reads every book that he can borrow.
Ex 2 : You are only person that can help me.
Sau "IT + BE + …THAT = chính laø"
Ex: It is my friend that wrote this sentence.
Sau Ñaïi Töø Nghi Vaán (INTERROGATIVE PRONOUNS)
WHO vaø WHAT?
Ex 1: Who is she that you say hello?
Ex 2 : What is it that makes you sad?
RESTRICTIVE CLAUSE = DEFINING CLAUSE (Meänh ñeà giôùi haïn)
Moät meänh ñeà tính ngöõ goïi laø giôùi haïn khi naøo noù caàn thieát cho yù nghóa cuûa caû caâu. . Neáu boû noù ñi thì caâu seõ khoâng ñaày ñuû yù nghóa.
Chuù yù trong tröôøng hôïp naøy giöõa meänh ñeà chính vaø meänh ñeà tính ngöõ khoâng coù daáu phaåy (,)
Ex: The book was interesting . I bought it yesterday.
   àThe book which I bought yesterday was interesting.
NON-RESTRICTIVE CLAUSE = NON - DEFINING CLAUSE (Meänh ñeà khoâng giôùi haïn)
Meänh ñeà tính  ngöõ khoâng giôùi haïn laø meänh ñeà khoâng caàn thieát cho caâu . Neáu boû noù ñi thì meänh ñeà chính vaãn coøn ñuû yù nghóa . Noù chæ theâm vaøo meänh ñeà chính 1 ít chi tieát maø thoâi.
Chuù yù:  Giöõa meänh ñeà chính vaø meänh ñeà khoâng giôùi haïn coù daáu phaåy (,)
Ex 1: Ñan Tröôøng is a famous singer. I admire him very much .
      àÑan Tröôøng, who I admire very much, is a famous singer.
Ex2: His sister lives in Paris . She speaks French.
     àHis sister, who lives in Paris, speaksFrench.
âChuù yù:Thöôøng ta duøng daáu phaåy (,) sau:
ú Danh töø rieâng.
ú Tính töø sôû höõu : my, your, his, her, our, their
ú Khoâng duøng THAT trong meänh ñeà khoâng giôùi haïn.


************ EXERCISES ***********


RELATIVE CLAUSES-REVIEW (DA)

I. Fill in the blank with relative pronouns or relative adverbs, where necessary.
1. Let me see all the letters…..you have written. that
2. The teacher with….we studied last year no longer teaches in our school. whom
3. They showed me the hospital……buildings had been destroyed by US bombings. whose
4. We saw many soldiers and tanks…..were moving to the front. that
5. Love,…..is a wonderful, comes to everyone at some time in his life. which
6. Freedom is something for……millions have given their lives. which
7. The really happy people are those ……enjoy their daily work. who
8. We must find a time……we can meet and a place…..we can talk. when / where
9. It was the nurse…….told me to come in. that 
10. It is easy to find faults in people……we dislike. who

II. Use relative pronouns or adverbs to join each pair of sentences below.
1. The professor is excellent. I am taking his course.
..........................whose course I am taking is .....................................................................................
2. I saw a lot of people and horses. They went to the market.
.........................................................................................................................................................
3. I recently went back to Paris. I was born there nearly 50 years ago.
..........................................................................................................................................................
4. Do you know the music? It is being played on the radio.
...........................................................................................................................................................
5. You didn’t tell us the reason. We have to cut down our daily expenses for that reason.
.............................................................................................................................................................
6. The day was rainy. She left on that day.
.............................................................................................................................................................
7. One of the elephants had only one tusk. We saw these elephants at the zoo.
............................................................................................................................................................
8. This is Mrs. Jones. Her son won the championship last year.
.............................................................................................................................................................
9. Is this the style of hair? Your wife wants to have it.
.............................................................................................................................................................
10. Max isn’t at home yet. That worries me.
.............................................................................................................................................................
.
III. Choose the best option (a, b, c, or d) to complete each sentence.
1. The engineers…..designed the building received an award.
a. who b. whose c. when d. what
2. It is very difficult to integrate yourself into a community…….is quite different from yours.
a. whose culture b. the culture that c. which culture d. that culture
3. He often finds fault with…….he describes as having no talent.
a. John Smith, whom b. John Smith, that     c. John Smith, whose    d. John Smith who
4. 1. I liked the friends …….. I went on holiday.
a. whom b. about whom c. with whom d. of whom
5. The university scientist ………. did research in the Amazon River basin found many previously unknown species of plants.
a. whom b. which c. whose d. who
6. Have you ever met the author …….. the teacher mentioned in class this morning?
a. which b. # c. whose d. of which
7. The fans ……..  crowded the ballpark roared their approval.
a. who b. whom c. whose d. #
8. Have you been to the Clayton Art Gallery? It has a new exhibit …….. includes the work of several local artists.
a. who b. whom c. which d. #
9. The man……along the corridor is our boss.
a. to walk b. walking c. who walking d. walks
10. Tim has passed the exam,………….is great news.
a. who b. that c. which d. whom
11. Little Women,……….in 1868, is my sister’s favorite book.
a. a novel published b. is a novel published
c. a novel was published d. was a novel published
12. Florida,………the Sunshine State, attracts many tourists every year.
a. known as b. is c. is known as d. that is known as
13. My mother loves……..
a. sushi, who is a Japanese food b. sushi, that is a Japanese food
c. sushi which is a Japanese food d. sushi, a Japanese food
14. His carelessness in doing test……I am worried may lead to a complete failure.
a. about that b. which c. that d. about which
15. My grandfather,………..a wise man, has greatly influenced my life.
a. is b. that is c. who is d. who he is


Choose the best answer
1. The story was very funny. The math teacher told the story.
A.The story that the math teacher told was very funny.
B.The story which the math teacher told was very funny.
C.The story the math teacher told was very funny.
D. All are correct.
2. The girl went to the police station. Her case was stolen.
A. The girl whose case was stolen went to the police station.
B. The girl her case was stolen went to the police station.
C. The girl the case of which was stolen went to the police station.
D. The girl who’s case was stolen went to the police station.
3. Is the man your father? The man is standing at the gate.
A. Is the man whom is standing at the gate your father?
B. Is the man who is standing at the gate your father?
C. Is the man  standing at the gate your father?
D. Both B and C are correct.
4. Can the students give back their books? The students are leaving tomorrow.
A. Can the students whom are leaving tomorrow give back their books?
B. Can the students who leaving tomorrow give back their books?
C. Can the students leaving tomorrow give back their books?
D. Can the students whose leaving tomorrow give back their books?
5. The children were attracted by the show. It was performed by the animals.
A. The children attracted by the show which was performed by the    
     animals.
B. The children were attracted by the show to have been performed by the    
     animals.
C. The show performing by the animals attracted the children.
D. The children were attracted by the show performed by the animals.
6. The tree should be cut down. Its branches are dead.
A. The tree whose branches are dead should be cut down.
B. The tree its branches are dead should be cut down.
C. The tree where the branches of which are dead should be cut down.
D. A and C are correct.
7. I saw a lot of new people at the party, ____________ seemed familiar.
A. some of whom B. some of who C. whom D. some of that
8. My friend eventually decided to quit her job, ____________ upset me a lot
A. that B. when C. which   D. who
9. Is there anything else ____________ you want to ask?
A. what B. where C. whom D. that
10. They have just visited the town ____________ location was little known.
A. where B. whose C. which D. that
11. He lives in a small town ____________.
A. where is called Taunton B. which is called Taunton C. is called Taunton D.that called Taunton
12. ____________ want to get a good job have to have certain qualifications
     and  experience.
A. Who B. Those which C.Those who D. Those whom
13. We have a lot of things that we have to do today.
A. doing B. to do C. done D. do
14. The young man who lives next door is very kind to my family.
A. to live next door B. he lives next door
C. living next door D. lived next door
15. There was no one  for me to ask for help .      
A. I could ask for help B. when I could ask for help
C. I could ask whom for help D. for that I could ask for help
16. "Have you ever met the man ________ over there?"   "No. Who is he?"
     A. stands     B. standing   
C. is standing   D. who he is standing
17. Tell me the countries. People drive on the left there.
A. Tell me the countries which people drive on the left there.
B. Tell me the countries where people drive on the left there.
C. Tell me the countries that people drive on the left there.
D. Tell me the countries when people drive on the left there.
18. The man is my uncle. He is talking to Mr Brown.
A.The man talking to Mr Brown is my uncle.
B.The man is talking to Mr Brown is my uncle.
C.The man talks to Mr Brown is my uncle.
D.The man talked to Mr Brown is my uncle.
19. The road which joins the two villages is very narrow.
A.The road joins the two villages is very narrow.
B.The road joining the two villages is very narrow.
C.The road joined the two villages is very narrow.
D.The road is joining the two villages is very narrow.
20. Haywood is the village ________ .
A.where I was born in   B.which I was born
C.in which I was born D.which I was born there
21. The coffee __________ in that restaurant was cold and tasteless.
A. I drank it B. that drank
C. which I drank it D. I drank
22.The week ____  Mike went to camping was the wettest of the year.
A.which B.when C.How D.who
23. Which is the European country ____  economy is growing the fastest ?
A.who B.what C.whose D.that
24. Martin is someone with ____  I usually agree.
A. that B. which C. who D. whom
25. Melanie was looking after a dog ____  leg had been broken in an accident.
A. who B. whose C. that   D. what
26. I'd like to see the photo ____________  .
A. took B. you took it C. that you took D. that you took it
27.There are people __________  no one cares.
A. about which B. who C. for whom              D. to whom
28. That is a problem, ____________  the government is now dealing.     
A. to which B. with which C. with how D. which
29. It rained all the time, __________ was a great pity.
A. that B. what C. which D. who
30. The Titanic,_________  , was supposed to be unsinkable.
A. that sinking in 1922 B. which sank in 1922
C. sink in 1922 D. that sank in 1922
31. Is that the lawyer to ___________ you spoke?
A. who B. what C. whom D. which
32. ____   are kept as pets in almost every country in the world.
A. Cats and dog which B. which cats and dogs
C. Cats and dogs D. That cats and dogs
33. The book __________  my father is interested is very expensive.
A. in which B. which in C. which D. in that
34. I enjoy taking a walk at night __________  the roads are quiet.
A. which B. that C. where D. when
35. My car broke down, ____________  a real nuisance.
A. that was B. which was C. which were D. where was
36. Do you remember the day __________  into this house?
A. that we moved B. when we moved
C. where we moved D. A and B
37. The reason _______ I'm phoning you is to invite you to my birthday party.
A. where B. which C. when D. why
38. The house  _______ he lives is very old.
A. which B. when C. in which D. then
39.I  recently went back to the village school _______I studied in my chilhood.
A. where B. which C. when D. why
40. The girl living next to me is getting married next year.
A. The girl that lives next to me is getting married next year.
B. The girl lives next to me is getting married next year.
C. The girl lives next to me gets married next year.
D. The girl who is living next to me getting married next year.
41. "Is this the address to _________ you want the package  sent ?"
    A. where B. that         C. which       D. whom
42."Excuse me, but there is something about  _____ immediately." "Certainly."
A.which I must speak to you B.which I must speak to you about it
     C. that I must speak to you about D. that I must speak to you
43. Most folk songs are ballads ____ have simple words and tell simple stories.
A. what B. whose C. how  D. that
44. A battery is a device _________ electricity by chemical means.       
A. it produces B. by which production of
C. produces D. which produces
45 I have three brothers, _________ are policemen.
        A. that all of them B. who they all
        C. all of whom D. who all of them
46. The agreement ended 6 -month negotiation. It was signed yesterday.
A.The agreement which ended 6-month negotiation was signed yesterday.
B.The agreement which was signed yesterday lasted 6-month.
C.The negotiation which lasted six month was signed yesterday.
D.The agreement which was signed yesterday ended 6-month negotiation.
47. The novel "Tom Sawyer", ______ was written by Mark Twain, is my all-
      time favourite.
A. that B. what C. which D. who
48. Everything ______ they said was true.
A. which B. what C. how D. that
49. Yesterday she had to do a difficult English test for ______ she did not
       prepare.
A. it B. that C. which D. what
50. _______ was a French Emperor, fought his final battle in Waterloo.
A. Napoleon Bonaparte who C. Napoleon Bonaparte, that
B. Napoleon Bonaparte, who D. Napoleon Bonaparte, whose
51.  Vicky, __________ name was missed off the list, wasn’t very pleased.
A. which B. whom C. whose         D. who
52. The new computer system _____________ for the post office will allow
     accounts to be managed over the Internet.
A. design B.designing C. designed  D.which designing
53. Many forest fires are caused by cigarettes ___________ out of cars.
A. are throwing B. have thrown C. throw D. thrown
54. The man_________ part in the robbery refused to give any information.
A. took B. taking C. to take D. who take
55. The travel agent gave me a brochure _______ all the needed information.
A. contains B.to contain C.containing D.which contain
56.I read `The Old Man and the Sea ’, ________written by Ernest Hemingway.
A. a novel B. that is a novel C. which D. which has
57. Who is it_________is waiting at the gate?
A. whom B. he C. which D. that

II.Fill each blank with who, whom, whose, which, …..
1. He knows a lot of people ______ live in Dalat.
2. Where is the book ______ he gave you on your birthday ?
3. A deaf person is the one ______ is not able to hear.
4. I met the girl ______ you talked about last night.
5. This is the woman ______ daughter is a doctor .
6. I can’t come to your party, ______ is a pity
7. What’s the name of the girl ______ house has just been sold ?
8. The boy ______ broke the window was arrested.
9. The man ______ we met is working in my office.
10. The boy ______ sister works for your father is my classleader.
11. We will soon gather at the village ____________the festival is taking place.
12. Do you know the mane of the tourist ___________ came and talked about New Year in Canada?
13. I’m looking for a book ___________ tells us about traditional festivals of Asian people.
14. I couldn’t go to the show __________was held in Hoi An last summer.
15. This is the photo of a Hero ___________our teacher talked about in the lecture.
16. My brother has told me about the festival ___________ is held in Hue City every two years.
17. I recently visited the school __________ I used to study five years ago.
18. I couldn’t understand the dance ___________ I saw at the festival last spring.
19. I’m really intersted in the present __________ you gave me on my birthday.
20. Have you seen the photos __________ I took at the camp last week.

III.Choose the best answer:
1. He came and didn’t say anything, ______ worried all of us.
a. that b. who c. whom d. which
2. Marie, ______ I met at the party, called me last night.
a. that b. whom c. which d. whose
3. She’s the woman ______ sister babysits for us.
a. who b. which c. that d. whose
4. The story --------- the teacher told us was very interesting.
a. who b. whom c. it d. which
5. Do you know the girl ---------- is talking to them.
a. who b. whom c. which d. she
6. The test -------- the teacher gave us yesterday was very difficult.
a. which b. who c. whom d. it
7. The people -------- I met at his family were very nice.
a. who              b. they                        c. whom              d. which
8. Yoko told me about students __________ have taken the entrance exam 13 times.
 a. who b. whom c. which d. that
9. The secretary....................I talked to didn't know where the meeting was.
a. which b. whom c. that d. θ
10.  I need to talk to a person ......................you can trust. You will feel better if you do.
a. whose b. which c. whom d. θ
11. Bob is the kind of person to...................one can talk about anything.
a. who b. whom d. that d. him
12. He is a person...................friends trust him.
a. who b. his c. that d. whose
13. Fm looking for an electric can opener......................also can sharpen knives.
a. who b. which c. that d. θ
14. People .................. live in glass houses shouldn't throw stones.
a. who b. whom c. which d. θ
15. The problems .................. Tony has seem insurmountable.
a. what b. he c. that d. θ
16. The man ............. I introduced you to last night may be the next president of  the university.
a. which b. whom c. that d. θ
17. Cathy is trustworthy. She's a person upon ............... You can always depend.
a. who b. whom c. that d. θ
18. Your career should focus on a field in...............you are genuinely interested.
a. which b. what c. that d. θ
19. People ................. outlook on life is optimistic are usually happy people.
a. whose b. whom c. that d. which
20. Ms. Donaldson,................. teaches linguistics at the university, recently re ceived recognition for her research.
a. who b. whom c. which d. that
21. The earth, ................ is the fifth largest planet in the solar system, is the third planet from the sun.
a. who b. whom c. which d. that
22. The check................I gave Oliver was for work he'd done for me.
a. who b. which c. that d. θ
23. Melanie was looking after a dog..............leg had been broken in an accident.
a. which b. whose that d. its
24. One of the people arrested was Mary Arundel, ................. is a member of the local council.
a. that b. who c. whom d. 0
25. The Titanic,................sank in 1922, was supposed to be unsinkable.
a. whose that .  c. which d. who
26. The Newspaper is owned by the Mearson Group, ....................... chairman is Sir James Bex.
a. which c. that c. who d. whose
27. She is one of the few people to ............. I look up.
a. who b. whom c. that d. 0
28. Genghis Khan, _________ name means “very mighty ruler”, was a Mongol emperor in the Middle Ages.
A.  whom B.  whose C.  who D. how
29.  The children _____ sang at the Mayor's parade were from the local school.
A.  whose B.  where            C.  who D. whom
30. The school programme _______ has been interrupted by revision tests requires a regular course study.
A.  whose B.   who C.   what D. that
31. The girl ______ dress you admire has been working for an export company since she left school.
A.  who B.  what C.  whose D. whom
32. The young man ______ was released after the court was found innocent of all the charges against him.
A.  who B.  who he C.  which D. whose
33. Is that the same film ______ we watched last year?
A.  when B.  which C.  why D. who
34. The girl _____ I borrowed the dictionary asked me to use it carefully.
A.  whose B.  from whom C.  from whose D. whom
35. The first television picture _________ John Logie Baird transmitted on 25 November, 1905 was a boy ______ worked in the office next to Baird's workroom in London.
A.  which / whom B.  who / which C.  that / whose D. that / who
36. Joyce Bews, ______ was born and grew up in Portsmouth on the south coast of England, _______ she still lives, was 100 last year.
A.  that / in which      B.  who / where C.  that / where D. who / that
37. The pollution ______ they were talking is getting worse.
A.  that B.  about which   C.  which D. whom
38. Robert Riva, an Italian ____ used to play for Cremonese, now coaches the Reigate under 11's football team.
A.  when B.  which C.  where           D. who
39.  When I was at school, there was a girl in my class ______ skin was so sensitive that she couldn't expose her skin to the sun even with cream on.
A.  where B.  whose C.  whom            D. that
40.  Unfortunately, the friend with ________ I intended to go on holiday to Side is ill, so I'll have to cancel my trip.
A.  who B.  whom C.  where            D. that
41. The new stadium, ____ will be completed next year, will seat 30,000 spectators.
A.  what B.  where C.  when             D. which
42. Blenheim Palace, _____ Churchill was born, is now open to the public.
A.  when B.  where C.  which           D. whose
I. Review relative clause: (viết lại cau với đại từ quan hệ): 
1. I bought a motor. I can use it to travel to work every day.
………………………………………………………………………………………………….
2. My cell phone has become necessary part of my life. I only bought it a month ago.
………………………………………………………………………………………………….
3. My roomate has never been on the Internet. She is afraid of computers.
………………………………………………………………………………………………….
4. Some people dream of a job. They can do the job without technology.
………………………………………………………………………………………………….
5. The man is a computer  expert. You were talking to him.
………………………………………………………………………………………………….
6. Some documents have been found. They were stolen from a car.
…………………………………………………………………………………………………..
7. Marta has a brother. Her brother’s name is Manuel.
…………………………………………………………………………………………………..
8. The dog won the race. The dog is mine.
…………………………………………………………………………………………………..
9. Show me the shoes. You bought them yesterday.
………………………………………………………………………………………………….
   10. Our school has a good laboratory. The students practise chemistry in this laboratory.
…………………………………………………………………………………………………..
   11. Edward has just moved to France. His mother died last year.
………………………………………………………………………………………………….
   12 . That man looks very lonely. He lives in the next floor.
…………………………………………………………………………………………………
   13. It rained all night. That was good for the garden.
………………………………………………………………………………………………..
  14. The man is my father. I respect this man most.
………………………………………………………………………………………………..
  15. The house is empty now. I used to live there.
…………………………………………………………………………………………………
16.Tet is a festival. Tet occurs in late January or early February.
…………………………………………………………………………………………………
17.Auld Lang Syne is a song. Auld Lang Syne is sung on New Year’s Eve.
…………………………………………………………………………………………………
18.This watch is a gift. The watch was given to me by my aunt on my 14th birthday. …………………………………………………………………………………………………
19.My friend Tom can compose songs. Tom sings Western folk songs very well. …………………………………………………………………………………………………
20.We often go to the town culture house. The town culture house always opens on public holidays. …………………………………………………………………………………………………
21.I like reading books. Books tell about different peoples and their cultures. …………………………………………………………………………………………………
22.On my mom’s birthday my dad gave her roses. The roses were very sweet and beautiful. …………………………………………………………………………………………………
23.Judy liked the full moon festival very much. The festival is celebrated in mid- fall. …………………………………………………………………………………………………
24. Tomorrow I’ll go to the airport to meet my friends. My friends come to stay with us during the Christmas. …………………………………………………………………………………………………
25.I’m a boy. I’m wearing a white T-shirt.
…………………………………………………………………………………………………
26.My aunt Judy is the woman. She is holding Jack. …………………………………………………………………………………………………
27.Linda is the girl. She is giving my mom a present. …………………………………………………………………………………………………
28.My mom is the woman. She is sitting on the chair. …………………………………………………………………………………………………
29.Uncle John is the old man. He is standing behind Aunt Judy. …………………………………………………………………………………………………
30. Grandmother is the old woman. She is sitting next to Aunt Judy.
…………………………………………………………………………………………………
III. Choose the best answer.
1. Post office is a place ______ you can buy stamps, mail letters and packages, and receive mail.
a. that b. which c. where d. in which
2. Do you know the date ______ we have to hand in the essay?
a. which b. in which c. on that d. when
3. My uncle ______ you met yesterday is a lawyer.
a. which b. who c. whose   d. to whom
4. The council is in discussion with Lord Thomas, ______ land most of the village is built on.
a, who b. whom c. whose d. that
5. These adults, ______ come to my night class, are very eager to learn.
a. whose b. who c. that d. when
6. Regina, ______ you have never met before, is a genius in painting.
a. that b. whose c. whom d. whoever
7. The paintings__________ Mr Flowers has in his house are worth around $ 100,000.
a. which b. whose c. what d. whom
8. Oxford, ______ attracts many tourists, is often crowded in the summer.
a. that b. which   c. whose d. where
9. It's the best film ______ has ever been made about madness.
a. which b. whom c. whose d. that
10. She cycled from London to Glasgow, ______ is pretty good for a woman of 75.
a. that b. what   c. which d. where
11. Most folk songs are ballads ______ have simple words and tell simple stories.
a. what b. when c. where d. that
12. ______ wins will go on to play Barcelona in the final.
a. Who b. Whoever c. Which d. Whichever
13. I think the reason ______ we get on so well is that we both enjoy talking.
a. why b. which c. that   d. what
14. Children ______ diets contain high levels of protein do better in examination.
a. who b. who c. whose d. Ø
15. I'm sure that Keith will do well at university, ______ one he goes to.
a. which b. whichever c. where d. wherever

IV. Combine the following pairs or groups of sentences using relative pronouns.
1. Her many friends gave her encouragement. I like to be considered among them.
Her many friends _______________________________________
2. Her father died last year. She looked after him for over twenty years.
Her father _____________________________________________
3. The bed has no mattress. I sleep on this bed.
The bed _______________________________________________
4. There wasn't any directory in the telephone box. I was phoning from this box.
There wasn't ___________________________________________
5. I was sitting on a chair. It suddenly collapsed.
The chair ______________________________________________
6. Mr Smith said he was too busy to speak to me. I had come specially to see him.
Mr Smith _______________________________________________
7. I saw several houses. Most of them were quite unsuitable.
I ______________________________________________________
8. Graham took us to his office. It was filled with books.
The office _______________________________________________
9. Mr Marks is unhappy about the plans for the new dam. The stream flows across his farm.
Mr Marks _______________________________________________
10. They picked up five boat-loads of refugees. Some of them had been at sea for several months.
They ___________________________________________________
11. That is the man. He bought her car last month.
………………………………………………………………………..
12. Those are the books. He has just bought them from the bookstore.
………………………………………………………………………..
13. The students are from China, They are sitting in the front row.
………………………………………………………………………..
14. I like the girl. I met met her at the party last night.
    ………………………………………………………………………..
15. The boy is very happy, He won the race yesterday.
………………………………………………………………………..
16. The teacher liked the composition. She wrote it last Monday.
………………………………………………………………………..
17. The people are very friendly. We visited the two week ago.
………………………………………………………………………..
18. The book is very interesting. It was written by Jane Austen.
………………………………………………………………………..
19. The lady gave me good advice. I spoke to her an hour ago.
………………………………………………………………………..
20. Is that the computer? Your father bought it last month?
………………………………………………………………………..
V. Combine each pair of sentences, using RESTRICTIVE or NON-RESTRICTIVE REALTIVE CLAUSES, remember to put commas where necessary
  1. The matter has been settled . You were arguing about it last night
.................................................................................................................................................
 2. Mr nam is an experienced doctor. His house is near mine
.................................................................................................................................................
 3. The records are mostly classical. He owns them
.................................................................................................................................................
 4. A man brought in a small girl. Her hand had been cut
.................................................................................................................................................
 5. That jogger practises in this park every morning. He is 70 years old  
.................................................................................................................................................
 6. Her father is a manager. He usually goes abroad
.................................................................................................................................................
 7. She is the girl. He wants to win her heart
.................................................................................................................................................
 8. William Shakepeare wrote “Romeo and Juliet”. He was born in Stratford- on – Avon
.................................................................................................................................................
 9. Beethoven was one of the world’s finest composers. You have just been listening to his music
.................................................................................................................................................
10. I saw some people and some animals. They were working on the farm
.................................................................................................................................................
 11. I’ve seen the little girl and her puppy. They’ve lived next door for ages
.................................................................................................................................................
12. The loud noise woke everybody up. He made the noise
.................................................................................................................................................
13. The tables have been thrown away. The legs of these tables have broken
.................................................................................................................................................
14. She is the woman. The film was made in her house
.................................................................................................................................................
15. My husband sent me this postcard. He is on a business trip to Rome all this week
.................................................................................................................................................
16. He is the famous scientist. Many books have been written about him
.................................................................................................................................................


II. Write all the pronouns possible to complete each sentence:
                 LƯỢT BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ
WHOM(who), WHICH, THAT: có thể lượt bỏ khi đứng vị trí là tân ngữ.
Không được bỏ khi là mệnh đề không giới hạn (không xác định.)
Không được bỏ khi trước đại từ quan hệ có 1 giới từ.
1. In Mexico, 17th January is a day …………………….people ask for protection for their animals.
2. The house ………………I lived as a child has been pulled down now.
3. Stop him. He’s the man ………………..stolen my wallet.
4. There are many people……………….lives have been spoiled by that factory.
5. Is that the button………………you preesed?
6. Could everybody……………..luggage has got lost please stay here?
7. The man ………………I saw last week said something totally different.
8. They have invented a television set………………is as small as a watch.
9. My grandmother, ……………….was an extraordinary woman, lived to the age of a hundred and fifteen.
10. I’m working on a firm………………..main office is in London.
11. The firm, ……………..employs five hundred people, makes video recoders.
12. My boss, ……work takes him to a lot of different countries, has decided he needs an assistant in London. That’s me.
13. I work mainly in the Finance Department, ………………….is the smallest department in the firm.
14. The work, ……………increases a lot when the boss is away, is always interesting.
15. Zedco, ……………..has ten thousand employees, is an international company.
16. Vicky, ………………name was missed off the list, was not pleased.
17. The picture……………Laura painted is being shown in an exhibition.
18. The week …………….Mike and Harriet went camping is the wettest of the year.
19. Aunt Joan, …………….is a bit deaf, didn’t here the phone.
20. Henry, ……………..you’ll meet tomorrow, is also the member of the board.
21. I’ll see you near the post office……………..we met the other day.
22. The concert ……………..we’re looking forward to is next Saturday.
23. That was a kind of car with ……………I was not familiar.
24. The story to ………………I listened yesterday was interesting.
25. I’ll give you the address to ……………you could write.
26. The film about …………….they are talking is fantastic.
27. The woman about ………………..I’m telling you teaches me French.
28. There are two persons to ……………we owe more than we can say.
29. The success of shared holidays depends on …………….you share with.
30. More and more people are rejecting food………………don’t come from local producers.
31. Working on the internet form home is a possibility ………………many people are exploring.
32. Many people ……………….moved form the country are now returning to the city.
33. The young are returning to traditional beliefs………………their parents rejected
34. Parents …………….children are in college are working longer hours to pay their tuition.
35. Natural remedies are something ………………..more people are experimenting with these days.
36. A pacifist is a person …………………believes that all wars are wrong.
37. An orphan is a child ………………..parents are dead.
38. I don’t know the name of the woman …………………..i met yesterday.
39. This school is only for children…………………..first language is not English.
40. The woman …………………I wanted to see was away on holiday.
41. A coward is someone ………………….is not brave.
42. The girl ……………….was injured in the accident is in the hospital now.
43. I met Jane’s father, ………………..works at the university.
44. That’s a woman to …………………Jim used to be married.
45. The person ………………..did it was never caught.
46. The meeting to……………..i went was interesting.
47. She is a woman about ………………I told you.
48. The song to ………………….we listened last night was interesting.
49. It was a service for ……………..I was grateful.
50. Jack is the one …………………I miss most.
51. It was a kind of computer with ……………… I was not familiar.
52. Do you like the person ………………sits next to you?
53. There is one person to ……………….i owe more than I can say.
54. It was a kind of accident for ………………nobody was really to blame.
55. Do you get on with the person ……………... lives next door?
56. I must thank the man from ……………….. I got the present.
57. It is an event ………………… I would rather forget.
58. Mrs. Richmond ....................  is 42, has three children,
59. Don is a friend .................... I stayed with in Australia.
60. She is one of the kindest people ……………………. I know.
III. Combine the following pairs or groups of sentences using relative pronouns.
LƯỢT BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ KHI CÓ THỂ
1. Have you found the keys? You have lost them.
__________________________________________________________
2. I like the dress. Trang is wearing it.
______________________________________________________________
3. the fish is really delicious, we had it for dinner.
_____________________________________________________________
4. We stay at the hotel. Peter recommended it.
______________________________________________________________
5. The church is 200 years old. Our class visited it.

6. The film was interesting. I watch it on TV last night.
_______________________________________________________________
7. The flat was very old. My family used to live in it.
_____________________________________________________________-
8. The birthday party was too noisy. We went to it.
________________________________________________________________
9. Who was that boy? You were  with him this morning.
_________________________________________________________________
10. I don’t like the tie. John was wearing it.
________________________________________________________________
11. The train was full of passengers and goods. We traveled on it.
_____________________________________________________________________
12. Her many friends gave her encouragement. I like to be considered among them.
_________________________________________________________________
13. Her father died last year. She looked after him for over twenty years.
____________________ _____________________________________________
14. The bed has no mattress. I sleep on this bed.
___________________ _______________________________________________
15. There wasn't any directory in the telephone box. I was phoning from this box.
______________________ ___________________________________________
16. Mr Smith said he was too busy to speak to me. I had come specially to see him.
___________________ _______________________________________________
17. I saw several houses. Most of them were quite unsuitable.
__________________________________________________________________
18. Graham took us to his office. It was filled with books.
___________________ _______________________________________________
19. Mr Marks is unhappy about the plans for the new dam. The stream flows across his farm.
_____________________________ _______________________________________________
20. That is the man. He bought her car last month.
____________________________________________________________________________.
21. Those are the books. He has just bought them from the bookstore.
_________________________________________________________________________
22. The book is very interesting. It was written by Jane Austen.
___________________________________________________________________________
23. The lady gave me good advice. I spoke to her an hour ago.
___________________________________________________________________________-
24. Is that the computer? Your father bought it last month?
___________________________________________________________
25. A girl was injured in the acciddent. She is now in the hospital.
___________________________________________________________
26. A man answered the phone. He told me you were away.
____________________________________________________________
27. A bus goes to the airport. It runs every half an hour.
___________________________________________________________
28. I met Jane’s father. He works at the university.
___________________________________________________________
29. Peter is studying French and german. He has never been abroad.
_____________________________________________________________
30. You’ve all met Michael Wood. He is visiting us for a couple of days.
_______________________________________________________________
31. A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt.
_______________________________________________________________
32. Some people were arrested. They have now been released.
_____________________________________________________________
33. We are moving to Manchester. Manchester is in the north-west.

34. I’ll be staying with Adrian. His brother is one of my closest friends.
______________________________________________________________
35. Jonh is one of oldest friends. He has just gone to live in Canada.
______________________________________________________________
36. The earth is a planet. It can support life.
_______________________________________________________________
37. A dictionary is a book. It gives you the meaning of words.
________________________________________________________________
38. The book is about a girl. She runs away form  home.
_______________________________________________________________
39. She is a woman. I told you about her.
_____________________________________________________________
40. I’ll give you an address. You should write to it.
______________________________________________________________
41. The picture is beautiful. She was looking at it.
________________________________________________________________
42. The movie is fantastic. Thhey are talking about it.
_______________________________________________________________
43. The song was interesting. We listened to it last night.
__________________________________________________________________
44. The man was kind. I talked to him yesterday.
________________________________________________________________
45. The man works in the hospital. I told you about him.
__________________________________________________________________
46. The woman teaches me English. I am telling you about her.
_________________________________________________________________--
47. That’s the woman. Jim used to married to her.
_________________________________________________________________
48. The students are from China, They are sitting in the front row.
______________________________________________________________
49. I like the girl. I met met her at the party last night.
_________________________________________________________________________
50. The boy is very happy, He won the race yesterday.
_________________________________________________________________________
51. The teacher liked the composition. She wrote it last Monday.
______________________________________________________________________
52. The people are very friendly. We visited the two week ago.

IV. Rewrite Sentences, Using Prepositions +  Relative Pronouns
Dùng giới từ đdặt trước đại từ quan hệ (khi có thể)
1. Those are the books. He has just bought them from the bookstore.
______________________________________________________________________
2. The book is very interesting. It was written by Jane Austen.
______________________________________________________________________
3. The lady gave me good advice. I spoke to her an hour ago.
______________________________________________________________________-
4. Is that the computer? Your father bought it last month?
___________________________________________________________
5. A girl was injured in the acciddent. She is now in the hospital.
___________________________________________________________
6. A man answered the phone. He told me you were away.
____________________________________________________________
7. A bus goes to the airport. It runs every half an hour.
___________________________________________________________
8. I met Jane’s father. He works at the university.
___________________________________________________________
9. Peter is studying French and german. He has never been abroad.
_____________________________________________________________
10. You’ve all met Michael Wood. He is visiting us for a couple of days.
_______________________________________________________________
11. A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt.
_______________________________________________________________
12. Some people were arrested. They have now been released.
_____________________________________________________________
13. We are moving to Manchester. Manchester is in the north-west.
______________________________________________________________
14. I’ll be staying with Adrian. His brother is one of my closest friends.
______________________________________________________________
15. Jonh is one of oldest friends. He has just gone to live in Canada.
______________________________________________________________
16. The earth is a planet. It can support life.
_______________________________________________________________
17. A dictionary is a book. It gives you the meaning of words.
________________________________________________________________
18. The book is about a girl. She runs away form  home.
_______________________________________________________________
19. She is a woman. I told you about her.
_____________________________________________________________
20. I’ll give you an address. You should write to it.
______________________________________________________________
21. The picture is beautiful. She was looking at it.
________________________________________________________________
22. The movie is fantastic. Thhey are talking about it.
_______________________________________________________________
23. The song was interesting. We listened to it last night.
__________________________________________________________________
24. The man was kind. I talked to him yesterday.
________________________________________________________________
25. The man works in the hospital. I told you about him.
__________________________________________________________________
26. The woman teaches me English. I am telling you about her.
_________________________________________________________________--
27. That’s the woman. Jim used to married to her.
_________________________________________________________________
28. The students are from China, They are sitting in the front row.
______________________________________________________________________
29. I like the girl. I met met her at the party last night.
_________________________________________________________________________
30. The boy is very happy, He won the race yesterday.
_________________________________________________________________________
31. The teacher liked the composition. She wrote it last Monday.
______________________________________________________________________
32. The people are very friendly. We visited the two week ago.
________________________________________________________________________
33. Her many friends gave her encouragement. I like to be considered among them.
_________________________________________________________________
34. Her father died last year. She looked after him for over twenty years.
____________________ _____________________________________________
35. The bed has no mattress. I sleep on this bed.
___________________ _______________________________________________
36. Have you found the keys? You have lost them.
__________________________________________________________

37. I like the dress. Trang is wearing it.
______________________________________________________________
38. the fish is really delicious, we had it for dinner.
_____________________________________________________________
39. We stay at the hotel. Peter recommended it.
___________________________________________________________--
40. The church is 200 years old. Our class visited it.
_________________________________________________________________
41. The film was interesting. I watch it on TV last night.
_______________________________________________________________
42. The flat was very old. My family used to live in it.
_____________________________________________________________-
43. The birthday party was too noisy. We went to it.
________________________________________________________________
44. Who was that boy? You were  with him this morning.
_________________________________________________________________
45. I don’t like the tie. John was wearing it.
________________________________________________________________
46. The train was full of passengers and goods. We traveled on it.
_____________________________________________________________________
47. There wasn't any directory in the telephone box. I was phoning from this box.
______________________ ___________________________________________
48. Mr Smith said he was too busy to speak to me. I had come specially to see him.
___________________ _______________________________________________
49. I saw several houses. Most of them were quite unsuitable.
__________________________________________________________________
50. Graham took us to his office. It was filled with books.
___________________ _______________________________________________           
51. That is the man. He bought her car last month.
___________________________________________________________________ 
");