Wellcome to Royal International School - Trường Đào Tạo Ngoại Ngữ Hoàng Gia - Trường đào tạo và phát triển Anh Ngữ đỉnh cao với các chương trình đào tạo hấp dẫn : Anh Văn Thiếu Nhi - Anh Văn Giao Tiếp - Luyện Thi TOEIC - IELTS... Liên Hệ Hotline Để Được Hỗ Trợ:0937.26.1618

học tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

dạy tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

COMPARISONS OF ADJECTIVES & ADVERBS
S1 + V + as adj/ adv + as + S2 ( be / auxiliary verb )

Note : ở thể phủ định và nghi vấn ta có thể dùng so + adj / adv as
Eg: He is as tall as his father.    
His job is not so difficult as mine.
Eg: Mary doesn't write her lessons as badly as she did last year.  
Last year , Mary didn't write her lessons as carefully as she does.
  • Note: S +be/V+the same +(noun) + as +S.
Eg: My house is as high as his.ð  My house is the same height as his.
Eg: He isn’t as old as I am ð He isn’t the same age as I

a. Đối với tính từ và trạng từ ngắn vần
S1 + V + adj/ adv + er + than + S2 ( be / auxiliary verb )

Eg: Today it is hotter than it was yesterday.       
       He works harder than he did last year.
       Does your mother type faster than your father ?
Note : Những tính từ dài vần mà tận cùng có các đuôi sau đây thì ta so sánh như tính từ ngắn vần
Ø  y
Ø  ow
Ø  er
Ø  et
Eg : We are happier than he (is) .
Eg : Our class is much noisier than theirs
Eg : Tran Hung Dao street is narrower than Tran Phu street .
Eg : He is cleverer than his sister .
Eg : Countryside is quieter than cities .
a. Đối với tính từ và trạng từ dài vần
S1 + V + more adj/ adv + than + S2 ( be / auxiliary verb )

Eg : She is more careful than her mother (is) .
Eg : Are you more tired than I am ?
Eg : He sings more beautifully than other competitors .

a. Đối với tính từ và trạng từ ngắn vần
S + V + the adj/ adv + est         

Eg : This street is the longest in our city .
Eg : She works the hardest in her company .
Eg : July is usually the hottest month in a year .
a. Đối với tính từ và trạng từ dài vần
S + V + the most adj/ adv

Eg : Miss Venezuela is the most beautiful in the Miss world contest .
Eg : He is the most careless driver that I have ever met .
Eg : He did this work the most successfully .
Eg: Mai is the tallest boy in the family.         
Mary is the most beautiful of the three sisters /of all.

Note :  Những tính từ và trạng từ bất quy tắc khi so sánh hơn và so sánh nhất .
v  good / well    à better         à the best
v  bad / badly    à worse         à the worst
v  many / much à more          à the most
v  far                 à farther        à the farthest
                                furhter             the furthest
v  little              à less             à the least
Eg : Children in big cities learn English better than the ones in countryside .
Eg : He is the worst player in his team .
Eg : I have more English books than yours

a.
The + comparative + S + V , the + comparative + S + V ( càng…. Càng )

Eg : The more you learn , the better you are .
Eg : The longer the journey is , the more tired we feel .
Eg : The better you play , the more money you will receive .
b.
S + V + short adj/ adv + er + and + short adj/ adv + er
S + V + more and more + long adj/ adv:  ( càng ngày càng … )
Eg : It is colder and colder when the winter comes near .
Eg : She speaks English more and more fluently .
Eg : He plays football worse and worse .
Eg : His disease becomes more and more serious .
Eg : We are older and older when the time goes by .

a. So sánh kém hơn :
S1 + V + LESS ADJ + THAN + S2

Eg : She is less intelligent than her sister .
Eg : Miss Viet Nam is less beautiful than Miss Russia .
S + V + THE LEAST ADJ (N)
Eg : She is the least beautiful of all in her family .
Eg : Of all the musicians , I think he is the least creative .

a.
ADJ  + AS + S + BE  , S + …
ADV                     V
Eg : strong as he is , he can’t carry this table . Khỏe như anh ấy mà cũng không thể bê nổi cái bàn này .
Eg : Rich as he is , he can’t buy this house . Giàu như ông ấy mà cũng không thể mua nổi cái nhà này .
Eg : Well as she sang , she couldn’t win the first prize .
b.
S1 + be  + twice/three times..as + adj + as + S2
        V                                          adv
Eg: the price of petrol now is twocw as much as it was last year .
He is 60 years old . His wife is 20 years old . He is three times as old as his wife .

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOÀNG GIA
..............................................................................................................................................
Trụ Sở TPHCM: 61 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bình Dương: A1B101 CC Becamex, KDC Việt Sing, P.An Phú, TX.Thuận An, BD
Website: www.truonghoanggia.edu.vn - Email: truonghoanggiasaigon@gmail.com
Điện thoại: 0937261618

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
");